Česko-anglická montessori mateřská škola Život hrou

Logo.MS

Od 1. září 2011 je naše mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.


DĚKUJEME našim milým sponzorům! Díky jejich podpoře se nám podařilo získat další kvalitní montessori pomůcky z oblasti smyslové, jazykové, matematické, přírodovědní i společenskovědní.


PROGRAM MŠ

Naše MŠ se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti Pena
každého dítěte a zachování jeho individuality
za pomoci vzdělávací metody Marie Montessori  
a jejích speciálních pomůcek a aktivit. Děti zkoumají
svět okolo sebe pomocí všech smyslů, tráví hodně
času venku, poznávají přírodu i město, chodí na výlety
i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební 
nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, 
tvoří z různých materiálů podle svých možností 
a vlastní představivosti...
Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti
za sebe a své okolí v duchu výchovného stylu
"respektovat a být respektován". Učí se postarat se o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí...
Díky každodenní přítomnosti anglicky mluvícího lektora mají děti možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla...), ale také v intenzivním výukovém bloku plném písniček, her, pohybu a tvoření. Po celou dobu je přítomen také český pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.
V odpoledním programu nabízíme dětem kroužek zaměřený na hudebně pohybovou výchovu.

Celkový chod a program všech oddělení školky koordinují: 
Mgr. Martina Minsterová, Mgr. Zuzana Sanei 

DOLNÍ ODDĚLENÍ MŠ
Provozní doba: pondělí až pátek 7:15 - 16:30
Maximální kapacita: 15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením českého pedagoga
a anglicky mluvícího lektora.
Věk dětí: 4 - 7 let.
Pedagogové: Sandra Stupková, Dis., Petra Svobodová
Lektor aj: Bc. Mariana Němečková 

HORNÍ ODDĚLENÍ MŠ
Provozní doba: pondělí až pátek 7:15 - 16:30
Maximální kapacita: 15 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením českého pedagoga
a anglicky mluvícího lektora.
Věk dětí: 2,5 - 4 roky
Děti ve věku kolem 3 let jsou ve zvláštním období - možná už nejsou batolata, ale ještě to zdaleka nejsou svým chováním a svými potřebami předškoláci. Často už vstupují do mateřské školy, ale ruch, který tam na ně čeká, na ně klade příliš velké nároky. Od ledna 2012 mají
u nás tyto děti své vlastní oddělení a své vlastní prostory, v nichž naleznou nejen Montessori pomůcky přiměřené svému věku, respektující výchovný přístup, tvoření, zpívání a pohyb, ale hlavně klid na práci vyhovující jejich vývojovým potřebám.
Pedagogové: Bc. Lucie Skálová, Petra Svobodová
Lektor aj: Mgr. Renata Ouředníková

PŘÍPRAVKA MŠ
Provozní doba: pondělí až pátek 7:15 - 16:30 a pedagogové:
Přípravka I.: pondělí a úterý 8:00 - 12:00 (Šárka Hájková)
Přípravka II.: středa a čtvrtek 8:00 - 12:00 (Šárka Hájková)
Maximální kapacita: 7 dětí ve věku 2 - 3,5 roku
Přívětivé a klidné prostředí pro děti, které se na vstup do mateřské školy teprve chystají. Připravené prostředí Montessori učebny, výtvarné, pohybové a hudební aktivity, vedení k samostatnosti, každodenní pobyt venku a po společném obědě domů k mamince.
V přípravce pracují s dětmi pouze česky mluvící pedagogové.


Dětská skupina MONTESSORI,
Hodkovická 304/4
MS Hodkovicka6, Liberec - Rochlice 

Provozní doba: pondělí až pátek 7:15 - 16:30
Maximální kapacita:
 18 dětí, věkově smíšený kolektiv pod vedením   českého pedagoga a anglicky mluvícího lektora.
Věk dětí: 2,5 - 7 let.
Pedagogové: Mgr. Michaela Štěpánková, Zuzana Krsková Hamajová
Lektor aj: Pavla Machová
Školné - celodenní docházka
pripravka(platné od 1. 9. 2017)
5 dní v týdnu: 5.900,- Kč/měsíc
4 dny v týdnu: 5.300,- Kč/měsíc
3 dny v týdnu: 4.500,- Kč/měsíc
2 dny v týdnu: 3.600,- Kč/měsíc
1 den v týdnu: 2.000,- Kč/měsíc

Školné
- dopolední docházka:
(platné od 1. 9. 2017)
5 dní v týdnu: 4.200,- Kč/měsíc
4 dny v týdnu: 3.700,- Kč/měsíc
3 dny v týdnu: 3.200,- Kč/měsíc
2 dny v týdnu: 2.600,- Kč/měsíc
1 den v týdnu: 1.500,- Kč/měsíc

Stravné:

Celodenní (svačina, oběd, svačina, pitný režim):
80,- Kč/den
Dopolední (svačina, oběd, pitný režim):
60,- Kč/dopoledne

OMLUVNÝ SYSTÉM


Kontakt: info@zivothrou.cz
Mgr. Martina Minsterová, tel. 605422554, martinaminsterova@seznam.cz

Než se rozhodnete, využijte možnost ukázkové návštěvy - po telefonické nebo elektronické domluvě se k nám můžete přijít podívat a vyzkoušet si, zda u nás najdete to, co hledáte. Do školky je možné se přihlásit kdykoliv během roku s okamžitým zařazením dle volné kapacity.

V případě zájmu prosím vyplňte tento kontaktní formulář a zašlete nám jej na info@zivothrou.cz

Urychlíte tím vyřízení Vašeho požadavku.
Děkujeme
Koučink LiberecČesko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz