Angličtina hrou - Joyful English

Hravá angličtina pro batolata (2 - 3 roky)

Hravá angličtina pro děti 3 - 5 let

Hravá angličtina pro děti (předškoláci) 5 - 7 let

Angličtina hrou pro děti (školáci) 7 - 14 let

Angličtina pro dospělé


Logo JE

O Joyful English - angličtině hrou (s prvky Montessori)

Dítě se začíná učit řeč už od prvního dne svého života tím, že vnímá zvuky, hlas, intonaci a řeč, jakou k němu promlouváme. Všeobecně platí pravidlo, že čím dříve a intenzivněji přijde dítě s cizí řečí do styku, tím lépe. Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdobím rozvoje jazyka a řeč se učí při běžných aktivitách a hře. Ze zkušenosti s vlastními dětmi vím, že děti "nasávají" novou řeč jako houba a to díky zapojení všech svých smyslů. A i když ještě neumí mluvit, rozumí a reagují na jednoduché pokyny.

Výzkum prokázal, že děti v raném věku jsou schopné absorbovat i několik jazyků a že bilingvní prostředí zároveň obohacuje jejich analytické a sociální schopnosti, rozšiřuje slovní zásobu a celkově je více rozvíjí i ve čtení a psaní v jejich primárním jazyce. Tyto informace společně s mou vlastní zkušeností mě přiměly k rozhodnutí nabídnout angličtinu intenzivněji svým dětem a dát stejnou šanci i dětem Vašim.

V našich kurzech se děti zúčastňují přirozených sociálních a komunikačních výměn (pojmenování pro hračky, zvířata nebo lidi, dětské říkanky, písničky a básničky atd.), které jsou základem pro osvojování jazyka v nejútlejším věku.
V našich kurzech využívame metodiku "Joyful English" a "Mysli anglicky".

Výuka - hraní je doprovázeno pohybovými aktivitami, malováním, hrami apod. Děti jsou vedeny k samostatnosti při používání anglického jazyka.

Pomůcky
, které používáme jsou rovněž postaveny na principech Montessori metody tak aby děti během hry zapojily co nejvíce smyslů, tzv. multismyslové vnímání.

Starší děti (předškoláci a školáci) začínají pracovat se speciálními kartami, což jim umožňuje si osvojit a aktivně používat slovní zásobu a gramatická pravidla. Hra i nadále zůstává součástí výuky.

Názorné vyučování vede k získání hlubokých praktických dovedností v anglickém jazyce.

Kurzy na sebe navazují až do 14 let věku dítěte.

Vše probíhá s citem a respektováním vývojové fáze, ve které se vaše dítě právě nachází. Dítě není s nikým srovnáváno ani hodnoceno, jen si „hraje“ a "pracuje" v připraveném prostředí a v malém kolektivu.

Ovládání vícero jazyků je v současnosti výhodou a v budoucnosti možná nevyhnutelností. Držíme Vám proto palce, pokud jste se rozhodli vést Vaše dítě k dvojjazyčnosti zábavnější a efektivnější formou.


Děti jsou rozděleny do různých věkových skupin.
Rozdělení podle věku dítěte považujte za orientační, protože každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem. Děti rovněž mohou být zařazeny do kurzů i dle jazykových znalostí. Zapojení do již probíhajících kurzů konzulzujeme s rodiči na základě jejich účasti na ukázkové hodině, která je zdarma.


logo.Joyful English

Hravá angličtina pro batolata (2 – 3 roky) Angličtina pro batolata

Náplň kurzu: Montessori (partnerský) přístup, písničky, básničky, pohybové aktivity - vše s využitím pomůcek a her.
Kurzy probíhají 1x týdně v dopoledních či odpoledních hodinách po dobu 45min za účasti rodičů. Ti jsou přítomni z části jako tichý pozorovatel a z části jako partner pro hru.

Cena kurzu na 1 pololetí: 2.490,- Kč za 1 pololetí včetně výukových materiálů a CD.

Počet dětí v kurzu: 5 - 7

Ukázkové hodiny a zápis do kurzů:

Z důvodů omezené kapacity je nutno se na ukázkovou hodinu předem přihlásit .logo.Joyful English

Hravá angličtina pro školčata, předškoláky (3 až 5 let)

Náplň kurzu: Montessori (partnerský) přístup, písničky, básničky,
pohybové aktivity - vše s využitím pomůcek a her.
Kurzy probíhají 1x týdně v odpoledních hodinách po dobu 45min bez rodičů, menší děti s rodiči.

Cena kurzu na 1 pololetí : 2.490,- Kč za 1 pololetí včetně výukových materiálů a CD

Počet dětí v kurzu 5 - 7.

Ukázkové hodiny a zápis do kurzů:
Z důvodů omezené kapacity je nutno se na ukázkovou hodinu předem přihlásit .Logo Joyful English

Hravá angličtina pro předškoláky a prvňáčky (5 - 7 let)

Náplň kurzu: Partnerský přístup, pohybové aktivity, básničky, písničky, hry. Vše probíhá v duchu Montessori pedagogiky a vede děti k samostatnosti při používání anglického jazyka. Názorné vnímání a multisenzoriální zkušenost umožňuje dítěti, aby si efektivně ukládalo nové poznatky do své paměti a následně si je vybyvovalo. Názorné vyučování vede k získání hlubokých praktických dovedností v anglickém jazyce.
Kurzy probíhají 1x týdně v odpoledních hodinách 45 minut

Cena kurzu na 1 pololetí
: 2.490- Kč za 1 pololetí včetně výukových materiálů a CD

Počet dětí v kurzu 5 - 8

Ukázkové hodiny a zápis do kurzů:
Z důvodů omezené kapacity max. 8 dětí, je nutno se na ukázkovou hodinu předem přihlásit .logo.Mysli anglicky

Angličtina hrou podle metody Mysli anglicky pro děti od 7 do 14 let

Výuka probíhá v duchu Montessori pedagogiky a vede děti k samostatnosti při používání anglického jazyka.
Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť.
Děti si osvojují slovní zásobu a stavbu vět bez biflování v návaznosti na sluchovou paměť.
Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při pběžné konverzaci.
Názorné vnímání a multisenzoriální zkušenost umožňuje dítěti, aby si efektivně ukládalo nové poznatky do své paměti a následně si je vybyvovalo.
Názorné vyučování vede k získání hlubokých praktických dovedností v anglickém jazyce.

Kurzy probíhají 1x týdně (v případě zájmu 2x týdně - po a čt) 60 minut.

Cena kurzu na 1 pololetí: 2.650,- Kč
Cena výukových materiálů na celý školní rok 930 Kč - 1100 Kč  (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD) Hradí se společně s kurzovným na 1. pololetí.

Počet dětí v kurzu 5 - 8

Ukázkové hodiny a zápis do kurzů:

Z důvodů omezené kapacity max. 8 dětí, je nutno se na ukázkovou hodinu předem přihlásit .Kurzy angličtiny pro dospělé

Pokud máte i Vy zájem učit se angličtinu formou hry, nabízíme kurzy i pro dospělé přímo v našem Centru. Dle dohody Vám můžeme zajistit hlídání Vašeho dítka.


V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat zde .

Těší se na Vás Jitka Tužová, Hanka, Jana a Monika.

Storno podmínky: Při zrušení přihlášky nebo neúčasti během průběhu programu  = storno poplatek 100%.
Konzultace pro rodičeČesko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz