Postřehy a reference

Inspekční zpráva České školní inspekce ze dne 21. - 23. března 2012 v Česko-anglické montessori MŠ Život hrou. s.r.o. (Stejné principy a přístup jsou využívány i v kurzech angličtiny pro děti - Joyful English).

...Seznamování s anglickým jazykem probíhalo formou celodenního bilingvního vzdělávání,
založenou na interakci s dítětem výhradně v angličtině. Výsledky dětí byly překvapivě
vysoké v oblasti úrovně porozumění. Lektorka akceptovala osobnost a výkony dětí,
rozvíjela slovní zásobu střídáním aktivit např. formou písniček, cvičením, konverzací – vše
citlivě zařazené do běžného života v MŠ. Je zřejmé, že zvolená metodika je účinná, dětmi
převážně aktivně a radostně přijímaná. Profesionalita lektorky se projevovala v jejím
empatickém a důsledném přístupu, tempu řeči a velmi pěkné výslovnosti....



Vyjádření učitelů (Mysli anglicky)


Tato metoda umožňuje práci všech dětí v jednu chvíli na rozdíl od učebnic, kdy si učitel není jist, zda ho všechny děti sledují a zda vždy pochopí probíranou látku.
(učitel - děti 2.tř.)

J Je to nový způsob výuky, který je zábavný. Mám ve skupině převážně chlapce ve 4.a 5. třídě a díky této metodě, odlišné od klasické, je začala angličtina bavit.

Metoda přináší názorné vizuální ukázání a vysvětlení gramatiky a gramatických jevů....., když žák dělá chybu (např. v pořadí slov), díky jednotlivým kartám, si svou chybu snadno opraví, a to bez přepisování apod.

Díky názornému vysvětlení gramatiky, jsou děti schopné využít svých znalostí při čtení krátkých příběhů a článků. Učebnice a jiné klasické metody neumožní dětem prakticky procvičit a zažít si gramatiku v praxi, tak aby je to bavilo. (učitelka - děti 4.třída)

Metoda motivuje děti mladšího věku jazyk objevovat, a jestliže učitel ví, jak je vést, jsou otevřené a spolupracují na daném tématu, aniž pozorují, že se učí.


Konzultace pro rodiče



Česko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz