Základní škola

PRVNÍ ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI TŘÍDA V LIBERCI

1. září 2014 se prvňáčkům a druháčkům poprvé otevřely dveře věkově smíšené bilingvní Montessori třídy při ZŠ Liberec, ulice 5. května.

Rodiče dětí docházejících do třídy Montessori jsou členy Spolku rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec a prostřednictvím členského příspěvku ve výši 1.500,- Kč měsíčně přispívají na vybavení a veškeré aktivity Montessori tříd a přítomnost anglického asistenta.
Číslo účtu SRPZŠML pro platby příspěvků a sponzorské dary je 2300711137 / 2010.

Podnět k vytvoření takové třídy vzešel od rodičů, jejichž děti již navštěvují naši Česko-anglickou Montessori MŠ Život hrou a kteří měli stále větší zájem, aby jejich děti ve stejném duchu vzdělávání pokračovaly i na základní škole. Třída je však přístupná i ostatním dětem, jejichž rodiče se zajímají o tento styl vzdělávání. 


 Stejně jako předškolní vzdělávání ve stylu Montessori, tak i to základní se vyznačuje specifickými prvky. Především se zde využívá přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu dětí. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila. Připravené prostředí, kde je vše stále k dispozici, umožňuje dětem hledat samostatně řešení problémů, zabývat se tím, co je právě zaujalo. Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu a za své vzdělávání jako takové.

Výuka probíhá v přirozeném bilingvním prostředí, ve kterém anglicky mluvící lektor využívá metodiky Joyful English obsahující právě prvky pedagogiky Montessori. Děti slyší cizí jazyk v běžných situacích, samovolně si osvojují slovní zásobu a slovní vazby v přirozeném kontextu a učí se spontánně reagovat podle svých možností a znalostí.

Pro další představu prosím shlédněte např. reportáž o Montessori školách.

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. 
Rodiče musí vědět, jak konkrétně vypadá výuka Montessori, jaké jsou její principy a cíle, jak funguje a proč. Děti by měly přijít připravené, tzn. že by měly znát základní pravidla práce v připraveném prostředí a jejich chuť učit se by měla být přirozená, nezávislá na vnějším tlaku. 

Pro všechny zájemce předškolního věku, ale i pro školáky c. do 8 let, pořádáme u nás ve školce odpolední program "Hry a objevy", kde se děti společně s rodiči učí pracovat v připraveném prostředí podle principů Montessori. 


Vecer.pro.rodiceRodiče mají možnost sebevzdělávání v rámci
"večerů pro rodiče",
kde se seznamují se vzdělávacím systémem Montessori. 
Pozvánky na večery pro rodiče najdete v aktualitách.

Pro dobré fungování vzdělávání v prostředí Montessori tříd je základní podmínkou také respektující výchova a komunikace. Proto se snažíme rodičům nabízet možnost vzdělávání i v této oblasti.

Pravidelně zveme lektory kurzu "Respektovat a být respektován". Aktuální termíny naleznete v aktualitách. 

Zájemcům vřele doporučujeme knihu, podle níž je kurz koncipován: 
J. Nováčková, D. Nevolová, P. Kopřiva, D. Kopřivová, Respektovat a být respektován,
Kroměříž, Spirála 2008. 

Skvělé, stručné a čtivé texty k zamyšlení nad základním školstvím a nad tím, jak by mohlo/mělo fungovat a proč, naleznete v této útlé knížce:
J. Nováčková, Mýty ve vzdělávání, Kroměříž, Spirála 2006.


Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do třídy se vzdělávacím programem Montessori, chtěli bychom vás požádat o vyplnění jednoduchého formuláře a jeho doručení do MŠ, nebo zaslání e-mailem na info@zivothrou.cz.

Pomůže nám to vytvořit si přehled o množství dětí, které se chystají na další zápis na jaře 2018 (na školní rok 2018-2019), a včas zařadit tyto děti do přípravných kurzů.


Zápis na školní rok 2018-2019 proběhl 26. dubna 2018 ve třídách Montessori na ZŠ Liberec, ulice 5. května. Kapacita připravených tříd byla zcela naplněna.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat
telefonicky na tel. č. 605 422 554 Mgr. Martina Minsterová
e-mailem na martinaminsterova@seznam.cz  
Koučink LiberecČesko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz