Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec

Základní informace

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec (dále SRPZŠML)

Sídlo

Nám. Štefánikovo 780/5, 460 01 Liberec

IČO
03523861

Předseda spolku

Mgr. Martina Minsterová

Kontrolní komise

Petra Komárková
Monika Musilová
Vítězslav Čepelka

Bankovní účet pro úhradu příspěvků je veden u FIO banky

Č. účtu
: 2300711137/2010
Variabilní symbol:
obdrží každý nový člen
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Výše členských příspěvků byla stanovena členskou schůzí ze dne 6. září 2018 na 1.500,- Kč měsíčně.

Stanovy SRPZŠML naleznete zde

Přihláška je ke stažení zde (ve formátu Pdf , Word ). Vyplněnou a  podepsanou přihlášku odevzdejte v Montessori třídě, třídnímu pedagogovi svého dítěte, nebo v Česko-anglické Montessori MŠ Život hrou.


Koučink LiberecČesko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz